Ekstraordinære Hus

Individuell arkitektur - påkostet standard, og materialvalg utover det ordinære.

Med konseptet "Ekstraordinære Hus" vil vi i Black Bricks AS levere boliger til de som ønsker noe utover det ordinære. De fleste hus i dag bygges med en arkitektur kun skapt med hensyn til utbyggers fortjeneste. Det vanlige har blitt å kopiere tegninger fra andre lavkostprosjekter, uten interesse for arkitektur, kvalitet og fremtidige vedlikeholdskostnader.

Vi mener individuell arkitektur har en verdi og vi vil levere hus til de som ønsker noe mer enn et masseprodusert hus.

Konseptet "Ekstraordinære Hus" åpner muligheten for oss til å ta avstand fra normalen med den simpleste standard og de billigste løsninger. Begrepet "Høy standard" blir i markedsføringssammenheng brukt om de fleste prosjekt. De fleste utbyggere og meglere mener at forskrifters minimumskrav er tilstrekkelig for å beskrive en bolig som "Høy standard".

For oss er det viktig å ha fokus på valg av materialer som reduserer fremtidig vedlikehold. Vi tror de fleste klarer å fylle hverdagen med annet enn vedlikeholdsarbeider på eget hus.

Byen og de som bor i den fortjener noen hus med arkitektoniske detaljer og materialvalg utover det ordinære.

Black Bricks AS

Arthur Strand
Styrets leder