Personvern

Denne siden forklarer og beskriver hvordan Black Bricks AS (Org.nr. 996 643 573) behandler personopplysninger på nettsiden og dersom du tar kontakt med oss. Den gir deg også nødvendig og lovpålagt informasjon om informasjonskapsler/cookies.


Dine rettigheter

Etter personopplysningsloven har du noen rettigheter som vi er lovpålagt å informere om. Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til as@blackbricks.no. Vi svarer så raskt som mulig og senest innen 30 dager.


Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn hos Datatilsynet


Retting av personopplysninger

Du kan be oss rette eller legge til informasjon dersom opplysningene vi sitter med er feil eller misvisende.

Les mer om retten til retting hos Datatilsynet


Sletting av personopplysninger

I noen situasjoner har du rett til å kreve at vi sletter personopplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til sletting hos Datatilsynet


Begrensning av behandling

I noen situasjoner kan du kreve at vi begrenser en behandling av personopplysninger om deg.

Les mer om retten til begrensing hos Datatilsynet


Protestere på en behandling av personopplysninger

I noen situasjoner, for eksempel hvis vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av en interesseavveiing, har du rett til å protestere på behandlingen.

Les mer om retten til å protestere hos Datatilsynet


Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av et samtykke eller i forbindelse med oppfyllelse av en avtale, har du rett til å få en eksport av opplysningene og dersom det er gjennomførbart å få opplysningene direkte overført til en annen behandlingsansvarlig.


Du kan også klage til Datatilsynet hvis du mener vi ikke behandler personopplysninger riktig eller at dine rettigheter ikke blir ivaretatt. Vi håper du tar kontakt med oss først så vi kan forbedre oss.


Hvilke opplysninger registrerer vi om deg gjennom nettsiden vår?

Vi bruker analyseverktøyet Matomo (tidligere Piwik) for å få statistikk og bedre forstå hvordan besøkende bruker nettsiden vår. Matomo-installasjonen er på vår egen server. Vi avidentifiserer informasjonen etter innsamling, så selv om vi logger informasjon om deg blir denne øyeblikkelig anonymisert.


Behandlingsgrunnlaget vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr 1 F) berettiget interesse. Den berettigede interessen er å “Forbedre nettsiden”.


I tillegg har vi serverlogger som inneholder blant annet IP-adresse, user-agent og besøkstidspunkt. Disse loggene har vi for å gjøre det lettere å drifte serveren som nettsiden er på. Behandlingsgrunnlaget vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr 1 F), berettiget interesse. Den berettigede interessen er “Forbedret og forenklet drift av server og sikkerhetshensyn”.


Hvilke andre opplysninger behandler vi om deg?

Dersom du sender oss en e-post vil denne inneholde personopplysninger om deg. Behandlingsgrunnlaget vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr 1 B) – “oppfylle en avtale”.


Informasjonskapsler/cookies som vi lagrer

Etter ekomloven §2-7b skal vi opplyse om hvilke informasjonskapsler vi bruker. Ekomloven stiller krav til samtykke om bruk av informasjonskapsler, dette er et annet samtykkekrav enn etter personopplysningsloven.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet håndhever ekomloven og du kan lese mer om dette på deres nettsider.